©KIK-IRPA, Brussel

Floris van Egmont

Glasraam Floris van Egmont en Margaretha van Glymes-Bergen uit 1571, vermoedelijk vervaardigd door Mathys Claes. Dit glasraam bevindt zich aan de noordzijde, het tweede raam.

Dit is een interactieve foto

Het glasraam werd vermoedelijk vervaardigd door Mathys Claes en diende ter vervanging van het ruim veertig jaar oudere glasraam, vervaardigd door zijn vader, Claes Mathysen. De oorspronkelijke voorstelling is onbekend.

Floris van Egmont (1469-1539) staat afgebeeld in volle wapenuitrusting en met gravenkroon en Gulden Vliessieraad, welke zijn vooraanstaande positie weergeven. Op zijn wapenrok staan de motieven uit zijn wapenschild afgebeeld, welke onderaan het glasraam zichtbaar is. De 6 kepers van keel (rood) op een gouden achtergrond verwijzen naar het geslacht van Egmont, terwijl de gekanteelde fazen van keel op een zilveren grond verwijzen naar de familie van Buren. Centraal op het blazoen staat het geschaakt Sint-Andrieskruis. Deze verwijst naar IJsselstein. Het wapenschild wordt omgeven door het Gulden Vliessieraad en gravenkroon.

Heilige Florentinus abt (483-553) staat afgebeeld met mijter en staf achter Floris van Egmont. De Heilige Florentinus was de eerste abt van de abdij van de Heilige Apostelen in Arles (Zuid-Frankrijk). Na zijn dood werd Florentinus heilig verklaard en vormde zijn graf gedurende de middeleeuwen een belangrijk pelgrimsoord.

Margaretha van Glymes-Bergen (1481-1551) knielt achter haar echtgenoot. Ook het motief op haar mantel komt overeen met haar wapenschild, onderaan het glasraam. Het ruitvormige wapenschild van Margaretha is samengesteld uit het blazoen van haar echtgenoot (linkerdeel) en haar eigen geslacht (rechterdeel), welke verwijst naar het geslacht ‘van Boutershem’, heren van Bergen op Zoom. Het tweede kwartier geeft drie rode (keel) palen weer op een gouden achtergrond. Het vierde kwartier toont drie uitgeholde ruiten of ‘maliën’ op een groene (sinopel) achtergrond. De geruite vorm werd vanaf de middeleeuwen tot aan de 18e eeuw doorgaans gebruikt door vrouwen.

De Heilige Anna (?) en de Heilige Maagd met Kind vergezellen Margaretha van Bergen-Glymes.

Het gravenpaar van Egmont – van Bergen-Glymes waren de grootouders van Eleonora de Montmorency (1525-1590), echtgenote van Antoon II de Lalaing (1535-1568), derde graaf van Hoogstraten.