Restauratie

Hoewel de Sint-Katharinakerk al zo’n 500 jaar pronkt in de skyline van Hoogstraten begon een restauratie zich op te dringen. Na een jarenlange voorbereiding werd in het najaar van 2017 gestart met de werken aan de kerktoren die volledig in de stellingen verdween. Vanaf april 2020 werd gestart met de werken aan het kerkschip. In een gefaseerde aanpak zal het volledige exterieur en interieur van het gebouw aangepakt worden.

  • Toren: oktober 2017 tot september 2019 (afgerond)
  • Toren: beiaard: januari 2018 tot juli 2019 (afgerond)
  • Kerkschip: Fase 1: exterieur – noordzijde – maart 2020 tot zomer 2021 (afgerond)
  • Kerkschip: Fase 2: exterieur – zuidzijde – najaar 2021 tot eind 2022 (afgerond)
  • Kerkschip: Fase 3: exterieur – koorzijde – eind 2022 tot najaar 2024 (lopende)
  • Kerkschip: Fase 4: interieur – noordzijde – half 2024 tot half 2025
  • Kerkschip: Fase 5: interieur – zuidzijde – voorjaar 2025 tot voorjaar 2028

We proberen ervoor te zorgen dat de kerk steeds te bezoeken blijft tijdens de restauratie, uiteraard is het wel mogelijk dat bepaalde delen van het gebouw zijn afgesloten voor het publiek. Indien de kerk toch gesloten zou worden, informeren we je hierover via deze website. Je kan ook steeds terecht in het infopunt, dat buiten aan de kerk werd geplaatst, voor meer informatie over de uitgevoerde werken.

Deze restauratie is mede mogelijk gemaakt met de steun van de Vlaamse overheid.

Restauratie beiaard

De Sint-Katharinakerk herbergt een uniek instrument in haar toren: de 49 bronzen klokken van de beiaard. Een gevaarte van zo’n...

Restauratie kerktoren

De restauratie van de toren is een tot de verbeelding sprekende onderneming. Met meer dan 20 000 stukken stelling werd...

Restauratie schip – fase 1

Dit is de eerste fase van de restauratie van het kerkschip. Hierbij wordt de zijkant van het schip ingepakt tot...

Restauratie schip – fase 2

Tijdens de tweede fase van de restauratie van het exterieur wordt er van kant gewisseld. Daarmee zal voor het eerst...

Restauratie schip – fase 3

De laatste fase van de restauratie van het exterieur richt de aandacht op het hoogkoor. De opvallende glasramen die het...

Restauratie schip – fase 4

Na zo’n vier jaar werken zal de kerk aan de buitenzijde blinken als nooit tevoren. De focus verschuift dan naar...

Restauratie schip – fase 5

De laatste fase loopt in de praktijk wat samen met fase 4. De kerk wordt opgedeeld in twee stukken, maar...