Restauratie schip – fase 3

De laatste fase van de restauratie van het exterieur richt de aandacht op het hoogkoor. De opvallende glasramen die het koor kleur geven, zijn unieke 16de-eeuwse glasramen van uitmuntende kwaliteit die je nergens anders in België aantreft. Het feit dat deze glasramen de vernietiging van de kerk overleefden tijdens Wereldoorlog II vormde de aanleiding voor de wederopbouw.

Fase 3: exterieur – koorzijde – eind 2022 tot najaar 2024

Net als bij fase ‘Noord’ en ‘Zuid’ worden alle aspecten onder handen genomen: reinigen, herstellen en vervangen van zowel gevelstenen en natuurstenen als onderdelen van het dak. De verwachting is wel dat hier beduidend minder werk zal moeten gebeuren, aangezien hier nog veel meer van de originele, hoogwaardige, materialen aanwezig zijn.

Bijzonderheden tijdens deze fase

Zoals reeds vermeld gaat dé aandacht hier uit naar de restauratie van de glasramen. De ervaring die de glasrestaurateurs opdoen tijdens de twee voorgaande fasen wordt hier danig op de proef gesteld. In totaal worden 19 gebrandschilderde glasramen verwijderd en hersteld. Daarbij zijn de meest opvallende ramen de zeven ramen van Antoon Eversoen van Culemborg uit de koorafsluiting uit 1531-1533. Maar ook de zes glasramen uit het hoogkoor, allen van de hand van de meesters Matthys Claes en Claes Mathyssen uit de 16de eeuw, zijn zeer bijzonder. De ramen in de zijkoren zijn voornamelijk van de 20ste eeuw. Maar één raam springt er echter bijzonder uit, namelijk een origineel ontwerp van Capronnier uit de 19de eeuw. Het enige originele raam van hem dat bewaard bleef in de Sint-Katharinakerk.