Restauratie schip – fase 1

Dit is de eerste fase van de restauratie van het kerkschip. Hierbij wordt de zijkant van het schip ingepakt tot en met het glasraam in de kruisbeuk. Enerzijds zijn er vele reinigingswerken van zowel de zolders, muren, monelen en ramen, anderzijds ook zeer minutieuze herstellingswerken.

Fase 1: exterieur – noordzijde – maart 2020 tot zomer 2021

Met geavanceerde technieken wordt de staat van het schip in beeld gebracht, tot op de individuele bakstenen toe. Waar mogelijk worden bestaande stenen gereinigd en hersteld, maar waar dit niet baat, worden ze vervangen. Ook alle cementvoegen die bij de wederopbouw werden aangebracht, worden verwijderd en vervangen door voegen die nauwer aansluiten bij de historische voegen. De dakgebinten worden nagekeken en hersteld, de dakgoten en leien worden vervangen zodat er geen insijpelend vocht meer mogelijk is.

Bijzonderheden tijdens deze fase

Tijdens deze fase worden alle glasramen verwijderd voor een uitgebreide restauratie. Deze werken zorgen voor een uitgebreide werfzone in de kerk zelf. De binnenzijde van de ramen wordt telkens met hout dicht gemaakt zodat de ramen aan de buitenzijde voorzichtig kunnen worden uitgenomen. Paneel per paneel worden deze onderzocht, geïnventariseerd, gereinigd en hersteld. Na het terugplaatsen wordt ieder raam voorzien van een transparant voorzetraam dat verdere schade moet voorkomen. Bijzondere aandacht gaat uit naar het raam uit de kruisbeuk, ‘Het Laatste Avondmaal’ (’n IX’), uit de 16de eeuw van de hand van een onbekende meester van de Antwerpse School.

Een andere herstelling die een grote visuele impact zal hebben, is het heropbouwen van de pinakels op de steunberen. Deze zijn sinds jaar en dag verdwenen, maar worden naar origineel 16de-eeuws ontwerp terug opgebouwd met op maat gemaakte ‘vormstenen’.

Het restauratieproces wordt op foto vastgelegd door Paul Versmissen, Koen Van Opstal en Frank Weyler.