Piuskoor

Binnen het Piuskoor is er de Scola Gregoriana dat zorgt voor de Gregoriaanse gezangen in de hoogmis. Ook het vierstemmig koor luistert veel vieringen op. Het gemengd koor heeft al een lange traditie en staat sedert een aantal jaren onder de begeleiding van Kaat Vissenberg. Doorheen haar lange geschiedenis heeft het Piuskoor voortdurend haar eigen grenzen verlegd en haar muzikale kunnen op de proef gesteld.

 © Piuskoor