Restauratie beiaard

De Sint-Katharinakerk herbergt een uniek instrument in haar toren: de 49 bronzen klokken van de beiaard. Een gevaarte van zo’n 23 ton dat samengesteld is uit 24 kostbare Hemony-klokken (17de eeuw), 21 Michiels-klokken (20ste eeuw) en 4 Eijsbouts-klokken (21ste eeuw). Die laatste worden tijdens de restauratie toegevoegd ter vervanging van vier kleinere klokken om het instrument een diepere en vollere klank te geven, meer in lijn met de omvang van de toren.

Restauratie beiaard – januari 2018 tot juli 2019

Tijdens het restauratieproces werd de volledige beiaard verwijderd uit de toren. Onder grote belangstelling werden alle grote klokken uit de opengebroken galmgaten gehesen en zachtjes neergezet op transport naar Asten (NL). Daar volgde een minutieus onderzoek van alle klokken waarbij de schade in kaart werd gebracht, de nodige herstellingen werden uitgevoerd en een nauwkeurige herstemming van de klokken werd uitgevoerd.

Tevens werden er vier nieuwe basklokken gegoten: Leonardus, Elisabeth, Antonius en Rombout. Al deze werken werden uitgevoerd door Koninklijke Eijsbouts in Asten (NL).