© KIK-IRPA, Brussel

Het leven van Sint-Jozef

De Heilige Jozef is prominent aanwezig in de Sint-Katharinakerk. Vooreerst is er het schilderij 'Het Leven van Sint-Jozef' dat op de Vlaamse Topstukkenlijst staat, een 'meester in situ'. Maar daarnaast is er ook het bijzondere verhaal van het Sint-Jozefbeeld dat de vernietiging van de toren overleefde.

Dit is een interactieve foto

Vlaams Topstuk

Opgelet: momenteel is het 'Leven van Sint-Jozef' in restauratie bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium en dus niet te bekijken in de kerk. Meer informatie over de lopende restauratie vind je hier.

Het Leven van Sint-Jozef is een uitzonderlijke paneel uit de tweede helft van de vijftiende eeuw dat behoort tot de Vlaamse Topstukken. Zijn zeldzaamheid dankt het werk voornamelijk aan de soort voorstelling: het schilderij is namelijk helemaal gewijd aan het leven van de heilige Jozef, die in de schilderkunst doorgaans slechts een bijrol krijgt. In dit werk zijn verschillende momenten uit zijn leven echter tot één compositie verwerkt. Het werk is dus zowel qua iconografie, als kunsthistorisch belangrijk.

Het verhaal van Jozef is afkomstig uit het Proto-evangelie van Jacobus, waarin o.a. verteld wordt over de ouders en de geboorte van Maria, haar opvoeding in de tempel van Jeruzalem en haar verloving met Jozef. Dit apocriefe evangelie behoorde niet tot de canon, de erkende lijst van geschriften binnen het christendom. In de 15e en 16e eeuw heeft dit proto-evangelie echter een belangrijke invloed gehad op de kunst.

Wonder Sint-Jozefbeeld

Bij de vernietiging van de toren gingen tal van kunstwerken verloren. Sommige waren onherstelbaar vernietigd, anderen kwamen er gelukkig beter van af of waren op voorhand in veiligheid gebracht. Eén beeld trok echter bijzondere aandacht: het houten beeld van Sint-Jozef. Dit werd tijdens het puinruimen volledig gaaf van onder het puin gehaald. Een bijzondere gebeurtenis die ook vereeuwigd werd in een van de nieuwere glasramen.