Restauratie schip – fase 5

De laatste fase loopt in de praktijk wat samen met fase 4. De kerk wordt opgedeeld in twee stukken, maar de behandeling en restauratie van losse kunstobjecten wordt opgenomen al naargelang de planning dit toelaat. Uiteraard spelen daar in sommige gevallen urgentiefactoren mee. De staat van sommige objecten vereist soms onmiddellijke actie om verdere schade te voorkomen. Het spreekt voor zich dat er dan meteen stappen worden gezet, of dit nu in fase 1 is of fase 5.

Fase 5: interieur – zuidzijde – voorjaar 2025 tot voorjaar 2028

In beide interieurfasen wordt bijzondere aandacht besteed aan het registreren en documenteren van de kunstobjecten. Gaandeweg wordt er ook aandachtig gekeken naar restanten van ‘vorige versies’ van de kerk. Immers, het interieur van de Sint-Katharinakerk onderging verschillende metamorfoses. Zo kreeg het eerder sobere, originele, gotische interieur een kleurrijke neogotische toets in de 19de eeuw en veranderde het interieur ook fel bij de wederopbouw en de daaropvolgende jaren. Waar wenselijk worden originele elementen terug zichtbaar gemaakt.